Skip to content
NS KulTure

VIRTUELNE KULTURNE RUTE NOVOG SADA NS KulTure

Tema projekta NS KulTure je kulturna istorija Novog Sada, specifične multikulturne sredine, čije raznoliko kulturno nasleđe određuje kosmopolitski identitet grada. Prestižna titula Evropske prestonice kulture donela je Novom Sadu velike mogućnosti, ali i izazove u razvoju kulturnog nasleđa i turizma. Digitalizovani sadržaji se vide kao prilika za unapređenje dostupnosti nasleđa, kao i aktivnije korišćenje znanja i informacija vezanih za nasleđe grada. Kulturne rute, definisane kao svojevrstan skup materijalnih i nematerijalnih komponenti nasleđa, na osnovu sistemskog istraživanja prirode mesta i značaja nasleđa, odnosno konzervatorskog i turističkog konteksta, prepoznate su kao metod za promociju različitih kulturnih izraza u cilju razvoja održivog nasleđa.

Istraživanje različitih društvenih, političkih i kulturoloških konteksta u kojima se Novi Sad razvijao od početka 18. veka do 1990ih godina imalo je za cilj prepoznavanje, dublje razumevanje, (re)interpretaciju, uporednu analizu i promociju vrednosti njegovog kulturnog nasleđa iz 3 različita perioda (Habzburške/Austro-Ugarske vladavine, Kraljevine Jugoslavije, SFRJ), u širem evropskom kontekstu.

Projekat NS KulTure ima za cilj digitalnu prezentaciju pažljivo selektovanih elementa kulturne baštine Novog Sada u okviru online platforme. Digitalnom obradom i kreativnom interpretacijom arhivske građe, originalnih projekata, fotodokumentacije i video materijala, formirane su virtuelne kulturne rute. U okviru ruta interpretirani su različiti aspekti kulturne istorije grada vezani za određene ličnosti, zajednice, događaje, prostore ili objekte. Posebna pažnja posvećena je autentičnosti materijalnih i nematerijalnih aspekata odabranog kulturnog nasleđa.

Zaplovite u virtuelno putovanje Novim Sadom i upoznajte tri lica jednog grada!

 
LICA GRADA

I

II

III

Projekat je sproveden u okviru Jean Monnet Modula Jačanje evropskog kulturnog identiteta kroz interdisciplinarne studije nasleđa 611433-EPP-1-2019-1-RSEPPJMO-MODULE podržanog programom ERASMUS+ Evropske Unije. 
 
Istraživanja su sproveli studenti arhitekture kroz nastavu na predmetu Graditeljsko nasleđe, obnova i zaštita 1, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 
Projekat NS KulTure je sufinansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja
Dizajn

Sonja Korać

Sara Jauković